Wydrukuj tę stronę

Aktualności

<< <  Strona 2 z 20  > >>

01-02-2019
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd koła informuje, iż dnia 8 lutego 2019 o godzinie 15:00 w siedzibie Zarządu Okręgowego we Wałbrzychu odbędzie się otwarte spotkanie z członkiem Naczelnej Rady Łowieckiej oraz Delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów. Tematem spotkania będzie omówienie projektu Statutu przyjętego przez NRŁ, który zostanie przekazany do zatwierdzenia na Krajowym Zjeździe Delegatów. Prejekt Statutu jest dostępny na stronie internetowej PZŁ.

Darz Bór

   Zarząd Koła
30-01-2019
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Decyzją Zarządu spotkania piątkowe w Centrum Organizacji Pozarządowych" w Świdnicy, ul. Długa 33 odbędą się w lutym 2019 r. w dniach:

08 luty

22 luty

Darz Bór

28-01-2019
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd koła informuje, iż dnia 1 lutego 2019 o godzinie 14:00 w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 25-27 odbędzie się szkolenie w zakresie działań oraz zasad bioasekuracji  w ramach zwalczania ASF. Szkolenie należy potraktować, jako obowiązkowe.

Darz Bór

Zarząd Koła

 

09-01-2019
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Koła zaprasza Wszystkich myśliwych na Mszę Św. oraz koncert ekumeniczny kolęd, który odbędzie się dnia 20 stycznia o godz. 12:00 w Kosciele p.w. Św. Józefa Robotnika w Wałbrzychu na Piaskowej Górze.

Darz Bór

Zarząd Koła

03-01-2019
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Koła informuje, iż ZO w Wałbrzychu organizuje kurs sygnalistów myśliwskich. Chętnych zainteresowanych, którzy chcą nauczyć się lub podwyższać swoje umiejętności gry na rogu myśliwskim zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu. Na spotkanie Zarząd Okręgowy zaprasza do  siedziby we Wałbrzychu, ul. 1-Maja 158 w dniu 15 stycznia b.r. o godz. 18:00. Chcąc uczestniczyć w szkoleniu proszę się zgłaszać w sekretariacie ZO PZŁ pod nr. tel. 74/842 50 62

    Darz Bór