Wydrukuj tę stronę

Prace gospodarcze

WYKAZ ZALICZANYCH GODZIN ZA WYKONANE PRACE GOSPODARCZE NA RZECZ KOŁA
 
 
 1. Ambona stacjonarna wykonana z materiału własnego i zamontowana w łowisku
  • od 40 godz. za ambonę z żerdzi i okorków 
  • do 80 godz. za ambonę z kantówek i desek z okiennicami i drzwiami

2. Paśnik
  • od 30 godz. za mały paśnik
  • do 80 godz. za paśnik z magazynem

3. Zwyżka przenośna z żerdzi - 10 godz.

4. Zwyżka przenośna z kantówek i pomalowana - 20 godz.

5. Lizawka okorkowana - 2 godz.

6. Podsyp - 2 godz.

Powyższe rozliczenie dotyczy czynności wykonanych z materiału własnego. Przy pracach wykonanych z materiału Koła odlicza się koszt materiału.

7. Czyszczenie paśników (usuwanie starego siana, grabienie i uzupełnianie lizawek) - 1 godz./ paśnik. Bieżące naprawy honorowane są dodatkowymi godzinami.

8. Transport samochodem i samochodem z przyczepą - 0,835 PLN za 1 km, lub wg. indywidualnej umowy.

9. Naprawa urządzeń łowieckich wg. indywidualnego oszacowania danej czynności.

10. Wykładanie soli - 1 godz./ 3 lizawki.

11. Wszystkie inne pozostałe czynności wg. indywidualnego ustalenia przy zlecaniu wykonywania prac.