Wydrukuj tę stronę

Aktualności

Strona 1 z 40  > >>

14-07-2020
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Koła informuje selekcjonerów, że od 15 lipca polujemy na sarnę kozła bez ograniczeń tzn. znosimy limity odstrzału po jednej sztuce kozła selekcyjnego i łownego na każdym obwodzie. Jedynym limetem będzie ilość kozłów wypisanych w odstrzale oraz oczywiście plan roczny.

Darz Bór

Zarząd Koła

03-07-2020
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

W związku z dużymi szkodami w uprawach a w szczególności zasiewach przenicy Zarząd Koła apeluje do myśliwych o zintensyfikowanie polowań indywidualnych na wszystkich obwodach tj. 272, 293 oraz 294 a zwłaszcza w rejonie Witoszowa Dolnego i Górnego.

Darz Bór

Zarząd Koła

29-06-2020
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

W związku z niską ceną skupu tusz zwierzyny łownej i stanem epidemicznym na terenie całego kraju Zarząd Koła Łowieckiego „ KNIEJA” w Świdnicy uchwałą nr 12/2020-2021 postanowił zawiesić naliczanie premii-rekompensat od 01.07.2020 r. od następującej pozyskanej zwierzyny:

-  od strzelonych dzików wziętych na użytek własny

- od strzelonych kozłów oddanych do punktu skupu.

- od strzelonych kozłów wziętych na użytek własny.

- od strzelonych jeleni byków oddanych do punktu skupu.

- od strzelonych jeleni byków wziętych na użytek własny.

- od strzelonych jeleni cielaków oddanych do punktu skupu.

-od strzelonych cielaków wziętych na użytek własny.

- od strzelonych lisów i jenotów.

do najbliższego Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Knieja" w Świdnicy. Zawieszenie naliczania premii dotyczy wszystkich obwodów tj. 272, 293 i 294 i jeleni na 294.

Darz Bór

Zarząd Koła

29-06-2020
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Koła informuje selekcjonerów, że od 1 lipca b.r. możemy już polować na kozły sarny. Jednocześnie Zarząd Koła postanowił wprowadzić następujące regulacje:

1. Każdy selekcjoner ma do odstrzału po jednej sztuce kozła selekcyjnego i łownego na każdym obwodzie tj. 272, 293 i 294.

2. Po pozyskaniu łącznie 3 sztuk kozła czy to selekcyjnego czy łownego selekcjoner otrzyma kolejny odstrzał na tych samych zasadach co punkcie 1.

Przypominamy, że odstrzały są do odebrania u kol. Bogusława Guzik bądź łowczego kol. Mariusza Dulskiego.

Darz Bór

Zarząd Koła

15-06-2020
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Informujemy, iż Zarząd Okręgowy w trosce o Nasze zdrowie zawiesił wszystkie oceny prawidłowości odstrzału do czasu zakończenie pandemii.

Darz Bór

Zarząd Koła