Wydrukuj tę stronę

Aktualności

Strona 1 z 43  > >>

16-11-2020
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Informujemy, że dnia 14.11.2020 r. zostały zakupione i zamontowane dwie ambony stacjonarne. Anbony zostały ustawione na obwodzie:

- 293 - R6- Mokrzeszów "Ptasia Góra" w miejscu zlikwidowanej ambony nr 8

- 294- R21- Mokrzeszów "Podkowa" w miejscu zlikwidowanej ambony nr 7

Ambony zostały zakupionie od firmy zewnętrznej z budżetu koła.

Darz Bór

Zarząd Koła

30-10-2020
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Informujemy, że składka członkowska na rok 2021 zgodnie z uchwałą NRŁ nr 317/2020 z dnia 22 września b.r. wynosi:

Składka normalna- 360,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł- razem 403,00 zł

Składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej czyli 180,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł- razem 223,00 zł

Składka ulgowa w wysokości 25 % składki normalnej czyli 90,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł- razem 133,00 zł

Składkę ulgową (50%) płacą myśliwi, którzy w roku 2020 ukończyli 70 lat oraz młodzież ucząca się do 25 roku życia. Przy składce ugowej dotyczącej młodzieży należy do listy wpłat dołączyć zaświadczenie ze szkoły bądź uczelni potwierdzające kontynuowanie nauki. Myśliwym, którzy ukończyli 80 rok życia przysługuje składka ulgowa w wysokości 25% składki normalnej.

Zgodnie z paragrafem 124 ust.4 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską za pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego do którego należy, a członek niezrzeszony w kole we właściwym dla niego zarządzie okręgowym.

Przypominamy o wpłacie składki członkowskiej do PZŁ na konto Naszego koła do dnia 30 grudnia b.r.

Darz Bór

Zarząd Koła

23-10-2020
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Koła informuje, że na mocy uchwały z dnia 23.10.2020 r. przyjęto do Naszego Koła Nowego członka- kol. Kamila Trafasa. Kol. Kamil Trafas odbywał i zaliczył staż łowiecki w Naszym Kole.

Darz Bór

Zarząd Koła

23-10-2020
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną związaną z wirusem COVID-19 oraz wprowadzonymi w związku z tym restrykcjami w Naszym kraju Zarząd Koła zdecydował na mocy uchwały odwołać wszystkie zaplanowane polowania zbiorowe w terminie od dnia 07.11.2020 r. do  dnia 06.12.2020 r. włącznie.

O możliwości organizacji dalszych polowań zbiorowych po tych terminach Zarząd Koła poinformuje jak najszybciej w zależności od rozwoju sytuacji związanej z pandemią wirusa COVID-19 w Polsce.

Darz Bór

Zarząd Koła

20-10-2020
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Koła informuje, że treść protokołu i uchwał WZ z dnia 30.09.2020 r. dostąpna jest już na Naszej stronie w sekcji "Wymagania prawne i inne".

Darz Bór

Zarząd Koła