Wydrukuj tę stronę

Aktualności

04-10-2013
Napisał: admin

Ocena prawidłowości odstrzału


Stosownie do Zarządzenia nr 4/2006 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 11.05.2006 r. w sprawie terminów oceny prawidłowości odstrzału jeleni, jeleni sika, danieli, rogaczy oraz muflonów, Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu w uzgodnieniu z przewodniczącymi Rejonowych Komisji Oceny Trofeów wyznacza terminy i miejsca przeprowadzenia oceny saren rogaczy pozyskanych w 2013 r. według poniższego harmonogramu oraz składy osobowe zespołów dokonujących oceny.

POWIAT ŚWIDNICA – 18.10.2013 r. (piątek) OD GODZ. 15:30

Świdnickie Centrum, Wspierania Organizacji Pozarządowych ul. Długa 33 pok. 8

Trofea do oceny przedstawiają następujące koła łowieckie:

               trofea do oceny przedstawią następujące koła łowieckie:

  1. „Dzik” Świdnica ob. 271, 273, 313 –      godz. 15:30
  2. „Głuszec”

 Świdnica ob. 295, 296 - godz. 16.00

  1. „Jeleń” Strzegom ob. 244, 270 - godz.      16.20
  2. „Knieja” Świdnica ob. 272, 293, 294 -      godz. 16.50
  3. „Nemrod” Świdnica ob. 245, 246 - godz.      17.20
  4. „Orzeł” Świdnica ob. 314 - godz. 17.50
  5. „Selekcjoner” Pieszyce ob. 326 - godz.      18.20
  6. „Sylwan” Świdnica ob. 247 - godz. 18.50
  7. „Łowiecka Brać” Wrocław ob. 274 - godz.      19.00

 

Skład komisji:

Przewodniczący – Bogusław Guzik

Członek – Wacław Biereśniewicz

Członek – Zbigniew Kosarzewski

Członek – Andrzej Marchewka

Członek – Ryszard Żyłka

Przedstawiciel ALP– Marcin Calów