Wydrukuj tę stronę

Aktualności

<< <  Strona 70 z 72  > >>

01-06-2014

Informujemy kolegów, że w Modliszowie na Trzech Miotkach została wybudowana nowa ambona. Zlokalizowana jest na polu Jasińskiego - nazywa się Jasinowa.

 

Więcej zdjęć...

19-05-2014
Napisał: szaltom
Ze względów organizacyjnych trening strzelecki na strzelnicy rozpoczyna się 25 maja o godzinie 8:00.
30-03-2014
Napisał: szaltom

 

Na podstawie §§ 55 i 57 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd Koła Łowieckiego „KNIEJA” w Świdnicy zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła. Zebranie odbędzie się w dniu 9 maja 2014 r. (piątek) o godz. 1600, w „DOMU DZIAŁKOWCA” – Świdnica, ul. A. Krajowej 10. Zarząd Koła przypomina, że w związku z § 168 Statutu, uchwały mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu, a w myśl § 52 członek Koła może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

13-03-2014
Napisał: szaltom

Dnia 25.05.2014 r. /niedziela/ o godz. 9:00, na strzelnicy w Bronówku, odbędzie się trening strzelecki wraz z obowiązkowym przystrzelaniem broni i szkoleniem z zasad wykonywania polowania.

 

22-02-2014
Napisał: szaltom

Stosownie do Zarządzenia nr 4/2006 Zarządu Głównego PZŁ z dnia 11.05.2006 r. w sprawie terminów oceny prawidłowości odstrzału łosi, jeleni, jeleni sika, danieli, rogaczy oraz muflonów, Zarząd Okręgowy PZŁ w Wałbrzychu wyznacza terminy i miejsca przeprowadzenia oceny poroży jeleni oraz muflonów pozyskanych w sezonie 2013/2014 według poniższego harmonogramu oraz składy osobowe zespołów dokonujących oceny.

Powiat Świdnica 14.03.2014 r. (piątek) od godz. 15:30

Świdnickie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Długa 33/8

Trofea do oceny przedstawiają następujące koła łowieckie:

1. „Dzik” Świdnica ob. 271, 273, 313 – godz. 15:30

2. „Głuszec” Świdnica ob. 295, 296 – godz. 16:00

3. „Jeleń” Strzegom ob. 244, 270 – godz. 16:20

4. „Knieja” Świdnica ob. 272, 293, 294 – godz. 16:20

5. „Selekcjoner” Pieszyce ob. 326 – godz. 17:00

6. „Sylwan” Świdnica ob. 247 – godz. 17:00

Skład komisji:

Przewodniczący – Bogusław Guzik

Członek – Wacław Biereśniewicz

Członek – Zbigniew Kosarzewski

Członek – Andrzej Marchewka

Członek – Ryszard Żyłka

Przedstawiciel ALP – Marcin Calów