Wydrukuj tę stronę

Aktualności

<< <  Strona 50 z 52  > >>

11-07-2014
Napisał: szaltom
W nawiązaniu do par. 62 ust. 8 Statutu PZŁ oraz w zawiązku z rezygnacją kol. A. Bartczyszyna z pełnienia funkcji zastępcy łowczego koła, Zarząd Koła Łowieckiego "Knieja" w Świdnicy powierza pełnienie obowiązków
01-06-2014

Informujemy kolegów, że w Modliszowie na Trzech Miotkach została wybudowana nowa ambona. Zlokalizowana jest na polu Jasińskiego - nazywa się Jasinowa.

 

Więcej zdjęć...

19-05-2014
Napisał: szaltom
Ze względów organizacyjnych trening strzelecki na strzelnicy rozpoczyna się 25 maja o godzinie 8:00.
30-03-2014
Napisał: szaltom

 

Na podstawie §§ 55 i 57 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego Zarząd Koła Łowieckiego „KNIEJA” w Świdnicy zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła. Zebranie odbędzie się w dniu 9 maja 2014 r. (piątek) o godz. 1600, w „DOMU DZIAŁKOWCA” – Świdnica, ul. A. Krajowej 10. Zarząd Koła przypomina, że w związku z § 168 Statutu, uchwały mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy liczby członków danego organu, a w myśl § 52 członek Koła może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

13-03-2014
Napisał: szaltom

Dnia 25.05.2014 r. /niedziela/ o godz. 9:00, na strzelnicy w Bronówku, odbędzie się trening strzelecki wraz z obowiązkowym przystrzelaniem broni i szkoleniem z zasad wykonywania polowania.