Wydrukuj tę stronę

Aktualności

<< <  Strona 3 z 50  > >>

29-04-2021
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Działając na podstawie rozporządzenia nr 7 wojewody dolnośląskiego z dnia 12 kwietnia 2021 r. Zarząd Koła wprowadza obligatoryjnie odstrzał sanitarny dzików w okresie od 01.05 do 31.10.2021 r. w ilości określonej w załączniku nr 19 do w/w rozporządzenia tj.:

- obwód 272- 8 dzików

- obwód 293- 3 dziki

- obwód 294- 34 dziki

W dniu 30.04.2021 w godzinach 16:30-17:30 na parkingu przy lecznicy kol. Bogusława Guzik łowczy koła będzie wydawał odstrzały, znaczniki IW oraz instrukcje postępowania z tuszą strzelonego dzika w ramach odstrzału sanitarnego.

Darz Bór

Zarząd Koła

26-04-2021
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Koła składa serdeczne podziękowania dla pocztu sztandarowego w osobach kol. Tadeusz Cisoń, kol. Czesław Dzikuć, kol. Andrzej Bartczyszyn oraz kol. Jan Marciniszyn za udział w ostatniej drodze Naszemu zmarłemu koledze Kazimierzowi Nadolskiemu podczas pogrzebu w Świdnicy dnia 26.04.2021 r.

Darz Bór

Zarząd Koła

21-04-2021
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Informujemy, że ceremonia pogrzebowa Naszego kolegi Śp. Kazimerza Nadolskiego odbiędzie się dnia 26.04.2021 r. o godzinie 13:00 na cmentarzu przy alei Brzozowej w Świdnicy.

Zarząd Koła

20-04-2021
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

Z ogromnym smutkiem i żalem zawiadamiamy, że odszedł do Krainy Wiecznych Łowów Nasz kolega śp. Kazimierz Nadolski, wieloletni zasłużony członek Koła Łowieckiego "Knieja" w Świdnicy.

O terminie ceromoni pogrzebowej poinformujemy w osobnym komunikacie.

Zarząd Koła

12-04-2021
Napisał: admin

Koleżanki i Koledzy,

W związku z licznymi zgłoszeniami szkód łowieckich na polach uprawnych Zarząd Koła działając na podstawie uchwały nr 11 pkt. E Walnego Zgromadzenia z dnia 30.09.2020r. zdecydował wstrzymać polowania i wydanie odstrzałów w obwodzie 294 w rewirach leśnych tj. L1 do L9 w okresie od 15 kwietnia b.r. do 15 sierpnia b.r.

Darz Bór

Zarząd Koła