Wydrukuj tę stronę

Aktualności

24-10-2018
Napisał: michal_kozow

Nowe legitymacje członkowskie


Koleżanki i Koledzy,

Zarząd koła przypomina, zgodnie z uchwałą nr 61/2016 Zarządu Głównego PZŁ o obowiązku wymiany na nowe legitymacji członkowskiej PZŁ Dotychczasowe legitymacje tracą ważność z dniem 31.12.2018 r.

Oznacza to, że od 01.01.2019  myśliwi, którzy nie wymienili legitymacji nie będą spełniać wymogów nakładanych na nich przez Statut PZŁ i nie będą mogli wykonywać polowania.

    Darz Bór