Wydrukuj tę stronę

Aktualności

10-09-2021
Napisał: admin

Skreślenie z listy członków koła- informacja


Koleżanki i Koledzy,

Infromujemy o skreśleniu z listy członków Naszego koła kol. Wiesława Bandery.

Skreślenie nastąpiło na wniosek kolegi.

Darz Bór

Zarząd Koła

Koleżanki i Koledzy,

Infromujemy o skreśleniu z listy członków Naszego koła kol. Wiesława Bandery.

Skreślenie nastąpiło na wniosek kolegi.

Darz Bór

Zarząd Koła