Wydrukuj tę stronę

Aktualności

07-09-2021
Napisał: admin

Duże szkody w uprawach kukurydzy- wstrzymanie polowań indywidualnych!


Koleżanki i Koledzy,

W związku z dużymi szkodami łowieckimi w uprawach kukurydzy Zarząd Koła, działając na podstawie pkt „e” załącznika do uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2020 r. na mocy uchwały wstrzymuje do odwołania możliwość polowania indywidualnego w rewirach:

- Obwód 294: rewiry leśne tj. L-1 do L-9 oraz pozostałe oprócz: R-3, R-5, R-7, R-11, R-16, R-19, R-21 i R22,

- Obwód 293: wszystkie oprócz R-2, R-4, R-5 i R-6,

- Obwód 272: nie dotyczy

Jednocześnie Zarząd Koła kieruje na polowania indywidualne myśliwych na pozostałe dostępne rewiry celem ochrony upraw. Przypominamy również, że zezwala się po wcześniejszym uzgodnieniu na polowanie indywidualne na jednym rewirze kilku myśliwych. Dlatego zachęcamy myśliwych do intensyfikacji wspólnych polowań na rewirach zagrożonych szkodami.

Darz Bór

Zarząd Koła

Koleżanki i Koledzy,

W związku z dużymi szkodami łowieckimi w uprawach kukurydzy Zarząd Koła, działając na podstawie pkt „e” załącznika do uchwały nr 11 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2020 r. na mocy uchwały wstrzymuje do odwołania możliwość polowania indywidualnego w rewirach:

- Obwód 294: rewiry leśne tj. L-1 do L-9 oraz pozostałe oprócz: R-3, R-5, R-7, R-11, R-16, R-19, R-21 i R22,

- Obwód 293: wszystkie oprócz R-2, R-4, R-5 i R-6,

- Obwód 272: nie dotyczy

Jednocześnie Zarząd Koła kieruje na polowania indywidualne myśliwych na pozostałe dostępne rewiry celem ochrony upraw. Przypominamy również, że zezwala się po wcześniejszym uzgodnieniu na polowanie indywidualne na jednym rewirze kilku myśliwych. Dlatego zachęcamy myśliwych do intensyfikacji wspólnych polowań na rewirach zagrożonych szkodami.

Darz Bór

   Zarząd Koła