Wydrukuj tę stronę

Aktualności

30-10-2020
Napisał: admin

Komunikat w sprawie składek członkowskich PZŁ na 2021 rok


Koleżanki i Koledzy,

Informujemy, że składka członkowska na rok 2021 zgodnie z uchwałą NRŁ nr 317/2020 z dnia 22 września b.r. wynosi:

Składka normalna- 360,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł- razem 403,00 zł

Składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej czyli 180,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł- razem 223,00 zł

Składka ulgowa w wysokości 25 % składki normalnej czyli 90,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł- razem 133,00 zł

Składkę ulgową (50%) płacą myśliwi, którzy w roku 2020 ukończyli 70 lat oraz młodzież ucząca się do 25 roku życia. Przy składce ugowej dotyczącej młodzieży należy do listy wpłat dołączyć zaświadczenie ze szkoły bądź uczelni potwierdzające kontynuowanie nauki. Myśliwym, którzy ukończyli 80 rok życia przysługuje składka ulgowa w wysokości 25% składki normalnej.

Zgodnie z paragrafem 124 ust.4 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską za pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego do którego należy, a członek niezrzeszony w kole we właściwym dla niego zarządzie okręgowym.

Przypominamy o wpłacie składki członkowskiej do PZŁ na konto Naszego koła do dnia 30 grudnia b.r.

Darz Bór

Zarząd Koła

Koleżanki i Koledzy,

Informujemy, że składka członkowska na rok 2021 zgodnie z uchwałą NRŁ nr 317/2020 z dnia 22 września b.r. wynosi:

Składka normalna- 360,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł- razem 403,00 zł

Składka ulgowa w wysokości 50% składki normalnej czyli 180,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł- razem 223,00 zł

Składka ulgowa w wysokości 25 % składki normalnej czyli 90,00 zł + ubezpieczenie 43,00 zł- razem 133,00 zł

Składkę ulgową (50%) płacą myśliwi, którzy w roku 2020 ukończyli 70 lat oraz młodzież ucząca się do 25 roku życia. Przy składce ugowej dotyczącej młodzieży należy do listy wpłat dołączyć zaświadczenie ze szkoły bądź uczelni potwierdzające kontynuowanie nauki. Myśliwym, którzy ukończyli 80 rok życia przysługuje składka ulgowa w wysokości 25% składki normalnej.

Zgodnie z paragrafem 124 ust.4 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia uiszcza składkę członkowską za pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego do którego należy, a członek niezrzeszony w kole we właściwym dla niego zarządzie okręgowym.

Przypominamy o wpłacie składki członkowskiej do PZŁ na konto Naszego koła do dnia 30 grudnia b.r.

Darz Bór

   Zarząd Koła