Wydrukuj tę stronę

Aktualności

29-06-2020
Napisał: admin

Zawieszenie naliczania premii- Uchwała Zarządu nr 12/2020-2021


Koleżanki i Koledzy,

W związku z niską ceną skupu tusz zwierzyny łownej i stanem epidemicznym na terenie całego kraju Zarząd Koła Łowieckiego „ KNIEJA” w Świdnicy uchwałą nr 12/2020-2021 postanowił zawiesić naliczanie premii-rekompensat od 01.07.2020 r. od następującej pozyskanej zwierzyny:

-  od strzelonych dzików wziętych na użytek własny

- od strzelonych kozłów oddanych do punktu skupu.

- od strzelonych kozłów wziętych na użytek własny.

- od strzelonych jeleni byków oddanych do punktu skupu.

- od strzelonych jeleni byków wziętych na użytek własny.

- od strzelonych jeleni cielaków oddanych do punktu skupu.

-od strzelonych cielaków wziętych na użytek własny.

- od strzelonych lisów i jenotów.

do najbliższego Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Knieja" w Świdnicy. Zawieszenie naliczania premii dotyczy wszystkich obwodów tj. 272, 293 i 294 i jeleni na 294.

Darz Bór

Zarząd Koła

Koleżanki i Koledzy,

W związku z niską ceną skupu tusz zwierzyny łownej i stanem epidemicznym na terenie całego kraju Zarząd Koła Łowieckiego „ KNIEJA” w Świdnicy uchwałą nr 12/2020-2021 postanowił zawiesić naliczanie premii-rekompensat od 01.07.2020 r. od następującej pozyskanej zwierzyny:

-  od strzelonych dzików wziętych na użytek własny

- od strzelonych kozłów oddanych do punktu skupu.

- od strzelonych kozłów wziętych na użytek własny.

- od strzelonych jeleni byków oddanych do punktu skupu.

- od strzelonych jeleni byków wziętych na użytek własny.

- od strzelonych jeleni cielaków oddanych do punktu skupu.

-od strzelonych cielaków wziętych na użytek własny.

- od strzelonych lisów i jenotów.

do najbliższego Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego "Knieja" w Świdnicy. Zawieszenie naliczania premii dotyczy wszystkich obwodów tj. 272, 293 i 294 i jeleni na 294.

Darz Bór

   Zarząd Koła