Wydrukuj tę stronę

Aktualności

11-07-2014
Napisał: szaltom

Powierzenie obowiązków zastępcy łowczego


W nawiązaniu do par. 62 ust. 8 Statutu PZŁ oraz w zawiązku z rezygnacją kol. A. Bartczyszyna z pełnienia funkcji zastępcy łowczego koła, Zarząd Koła Łowieckiego "Knieja" w Świdnicy powierza pełnienie obowiązków

kol. Zbigniewowi Drągowi do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z przytoczonym powyżej paragrafem kol. Drąg w trakcie obrad Zarządu Koła dysponuje jedynie głosem doradczym.

ZK