REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA KOŁA ŁOWIECKIEGO "KNIEJA" W ŚWIDNICY