Konrad Grajek - przewodniczący

Jan Marciniszyn - członek

Józef Suchorzewski - członek

Tadeusz Cisoń - członek